Bij welk pensioenfonds hoor ik?

Gebruik van uw gegevens

Fijn dat u deze tool wilt gebruiken. U krijgt hiermee als ondernemer een indicatie of uw bedrijf onder een verplichtgesteld pensioenfonds valt. Deze tool geeft contactgegevens van pensioenfondsen als zoekresultaat.

Deze doorverwijzing in de tool is afhankelijk van de gegevens die u invult. Op basis van het soort activiteiten en de mate waarin u die feitelijk uitvoert kan het zijn dat u onder de werkingssfeer van een ander pensioenfonds valt. Pensioenfondsen toetsen dat zelfstandig op basis van de criteria die zijn vastgelegd in de verplichtstellingsbeschikking. Het kan dus zijn dat u alsnog naar een ander pensioenfonds wordt doorverwezen of dat een ander pensioenfonds met u contact opneemt.

De Pensioenfederatie bewaart de gegevens die u invult niet, wel kijken we hoe vaak deze tool wordt gebruikt en of dit een uniek bezoek is.